Contributie

De contributie bedraagt 27.50 euro per kind per kwartaal. De betaling geschiedt per automatische incasso en wordt aan het begin van elke kwartaal geïnd.
Volgens ons zes weken gratis proef-systeem mag een kind dat nieuw bij de groep komt kijken, de eerste zes weken gratis meedraaien. De contributiebetaling gaat pas in, per de eertse van het kwartaal volgend op deze zes weken. Bijv. een kind komt op 17 september voor het eerst, dan is zes zaterdagen daarna 24 oktober, dus gaat de contributie in per 1 januari.
 
U kunt hier het informatieboekje downloaden.
U kunt hier het Huishoudelijk Reglement downloaden.