Afmelden

We stellen het op prijs wanneer u uw kind / jezelf afmeld. Er kan rekening gehouden worden met het programma indien er veel afmeldingen zijn. Het afmelden kan ook telefonisch, waarbij de telefoonnummers te vinden zijn in het online ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland.

Daarnaast willen we erop wijzen dat, indien het op de zaterdag zelf is dat u uw kind / jezelf wilt afmelden, dit het beste kan om te bellen naar de Teamleid(st)er.

Contact Speltakken

Neem contact op met de Bevers.

Neem contact op met de Welpen Meisjes.

Neem contact op met de Welpen Jongens.

Neem contact op met de Scouts.

Neem contact op met de Shero's.